SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
GRAD KRK

38.

Na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu (»Narodne novine«, broj 33/16), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2016. godini (»Narodne novine«, broj 33/16) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne
vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2016. godinu

Članak 1.

U Odluci o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne potrojbe Grada Krka za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 13/16), članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva, raspoređuju se na slijedeće rashode:

1. Rashodi za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 2.513.931,00 kn i to za:

-plaće za redovan rad, prekovremeni radi i posebne uvjeta rada (bruto) u iznosu od 2.044.000,00 kn,

-doprinos na plaće u iznosu od 469.931,00 kn,

2.Materijalne rashode za JVP Grada u iznosu
od 279.326,00 kn, i to:

-naknade troškova zaposlenima u iznosu
od 65.000,00 kn,

-rashodi za materijal i energiju u iznosu
od 75.000,00 kn,

-rashodi za usluge u iznosu od 127.326,00 kn,

-premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-01/16-01/03

URBROJ: 2142/01-01-16-7

KRK, 20. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51500&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr