SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
GRAD KRK

40.

Na temelju odredbe članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/09, 41/09, 13/13 i 20/ 14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je

IZMJENE PLANA
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 37/15), članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 140.000,00 kn i to:

-130.000,00 kn (po m2 na temelju izdatih Rješenja Grada Krka);

-10.000,00 kn ( od poreza na dobit).

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

Redni broj, Namjena - opis radova – rashod, Plan 2016.

1.Održavanje gradskih zidina i trgova 140.000,00

Članak 2.

Ove Izmjene Plana objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu prvog dana nakon objave.

Klasa:412-05/16-01/07

Ur.broj:2142/01-01-16-3

Krk, 20. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51500&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr