SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
GRAD KRK

50.

Na temelju članka 12. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13 - pročišćeni tekst i 137/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o osnivanju Udruge Lokalna akcijska grupa
u ribarstvu

Članak 1.

Grad Krk (dalje: Grad) zajedno s Općinama Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik (dalje: članice LAGURA) pristupa osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LAGUR).

LAGUR se osniva radi povećanja zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva. LAGUR predstavlja ribarstveno i akvakulturno područje koje je funkcionalno koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu.

Članak 2.

Grad stječe sva prava i obveze člana LAGUR-a danom osnivanja LAGUR-a.

Članak 3.

Grad, kao član LAGUR-a ima pravo birati i biti biran u sva tijela LAGUR-a, sudjelovati u utvrđivanju zajedničke politike i programe LAGUR-a, odlučivati o sredstvima i imovini LAGUR-a, te sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog interesa u skladu s općim aktima LAGUR-a.

Članak 4.

Predstavnik Grada u LAGUR-u je Gradonačelnik ili osoba koju ovlasti Gradonačelnik, o čemu se donosi posebna Odluka.

Gradonačelnik ili osoba iz stavka 1. ovog članka zastupaju interese Grada.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«

Klasa: 007-01/16-01/03

Urbroj:2142/01-01-16-4

Krk, 20. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51500&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr