SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
GRAD KRK

46.

Na temelju odredbe članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/09, 41/09, 13/13 i 20/ 14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 180.000,00 kn i to:

-150.000,00 kn (po m2 na temelju izdatih
Rješenja Grada Krka);

-30.000,00 kn ( od poreza na dobit).

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

Redni broj, Namjena - opis radova – rashod, Plan 2017.

1. Održavanje gradskih zidina i trgova 180.000,00

Članak 3.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 412-05/16-01/05

Ur.broj:2142/01-01-16-3

Krk, 20. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51500&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr