SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
GRAD KRK

39.

Na temelju odredbe članka 20. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08 i 59/09 isp., 97/13, 158/13 i 30/14)) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/09, 41/09, 13/ 13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na prijedlog Turističke zajednice Grada Krka i Gradonačelnika Grada Krka, na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je

IZMJENE PROGRAMA
raspodjele sredstava boravišne pristojbe
za 2016. godinu

Članak 1.

U Programu raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 37/15), članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Prihod od boravišne pristojbe planiran je u Proračunu Grada Krka za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 1.010.000,00 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

Redni broj, Namjena - opis radova – rashod, Plan 2016.

1.Turistička ambulanta i hitna
medicinska služba 235.000,00

2.Krčki karneval, Krčki sajam i »MIK« 177.000,00

3.Sufinanciranje rada Turističke zajednice
otoka Krka 145.000,00

4.Sufinanciranje rada Turističke
zajednice PGŽ 60.000,00

5.Sufinanciranje izdavaštva 105.000,00

6.Sufinanciranje mjesnog prijevoza 85.000,00

7.Proslave i pokroviteljstva 120.000,00

8.Proslave u mjesnim odborima 22.000,00

9.Oprema za WI -fi sustav 35.250,00

10.Bežični Internet25.750,00

UKUPNO: 1.010.000,00«

Članak 2.

Ove Izmjene Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupaju na snagu prvog dana nakon objave.

Klasa: 412-05/16-01/06

Ur.broj:2142/01-01-16-3

Krk, 20. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51500&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr