SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 29. Srijeda, 30. rujna 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
51. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Kastva za razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2015. godine
50. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2015. godine i obrazloženje
49. Izmjene i dopune Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
48. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 8b Jardasi jug za dio građevinskog područja naselja Kastva, oznake N1-7C
44. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
43. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
42. Odluka o izmjenama Odluke o plaćama gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika Grada Krka
41. Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata
40. Odluka o dopuni Odluke o kapitalnim projektima Grada koji su od interesa za razvoj otoka Krka
39. Odluka o kriterijima za financiranje javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2015. godinu
38. Odluka o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2015. - 2017. godine
37. Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
36. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu
49. Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići UPU 2
48. Izvršenje Proračuna Grada Opatije za I-VI 2015. godine
54. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata
53. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2015. godinu
52. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2015. godinu
51. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2015. godinu
50. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2015. godinu
49. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu u Općini Čavle
48. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
47. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2015. i Projekcije za 2016. i 2017. godinu
55. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje
54. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje za 2015. godinu
36. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2015. godinu
35. Odluka o Izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr