SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 29. Srijeda, 30. rujna 2015.
GRAD KRK

38.

Na temelju članka 34. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 28/09, 41/09,13/13 i 20/14) Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PLANA
RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA KRKA ZA RAZDOBLJE 2015.-2017. GODINE

Članak 1.

Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2015- 2017. godine sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Krka povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa stupa na snagu prvog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:400-01/15-01/03

Ur.broj: 2142/01-01-15-3

Krk, 30. rujna 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=949&mjesto=51500&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr