SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 29. Srijeda, 30. rujna 2015.
GRAD KRK

36.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA
ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu sastoje se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internetskoj stranici Grada Krka www.grad-krk.hr.

KLASA: 400-04/15-01/04

URBROJ:2142/01-01-15-3

Krk, 30. rujna 2015.


GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=949&mjesto=51500&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr