SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 29. Srijeda, 30. rujna 2015.
OPĆINA ČAVLE

51.

Na temelju odredbe članka 76. Zakona o sportu (NN 71/ 06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), i članka 29. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 28. 9. 2015. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u športu Općine Čavle za 2015. godinu

Članak 1.

Članak 3. Programa javnih potreba u športu Općine Čavle za 2015. godinu (SN PGŽ 38/14) mijenja se i glasi:

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2015. godini, osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 2.201.000 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka po korisnicima obavlja, na prijedlog izvršnog tijela Općine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u športu Općine Čavle za 2015. godinu.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku, koji čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave Službenim novinama PGŽ.

KLASA: 021-05/15-01/08

URBROJ: 2170-03-15-01-7

Čavle, 28. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=949&mjesto=10008&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr