SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 29. Srijeda, 30. rujna 2015.
GRAD OPATIJA

49.

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 i 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatija na sjednici održanoj 29. rujna 2015. godine donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići UPU2

Članak 1.

U Odluci o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići UPU 2, (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/09 i 17/13) u daljnjem tekstu: Odluka, na kraju članka 6. dodaju se alineje:

- zahtjev za promjenom namjene zone S1 u zonu M2 na k.č. 480, 481 i 482 k.o. Ičići s ciljem realizacije projekta hotela Vila Klara

Članak 2.

U članku 7. Odluke na kraju članka umjesto točke dolazi zarez i dodaju se alineje:

- zahtjev za promjenom namjene zone S1 u zonu M2 na k.č. 480, 481 i 482 k.o. Ičići sa ciljem realizacije projekta hotela Vila Klara

Članak 3.

Odluka će se dostaviti tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/15-01/38

Ur. broj: 2156/01-01-15-35

Opatija, 29. rujna 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=949&mjesto=10006&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr