SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 29. Srijeda, 30. rujna 2015.
OPĆINA ČAVLE

52.

Na temelju odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 29. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 28. 9. 2015. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2015. godinu

Članak 1.

Članak 3. Programa javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2015. godinu (SN PGŽ 38/14) mijenja se i glasi:

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi u 2015. godini, osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 1.357.000 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka po korisnicima obavlja, na prijedlog izvršnog tijela Općine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2015. godinu.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku, koji čini sastavni dio ovog Programa

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Službenim novinama PGŽ.

KLASA: 021-05/15-01/08

URBROJ: 2170-03-15-01-8

Čavle, 28. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=949&mjesto=10008&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr