SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 29. Srijeda, 30. rujna 2015.
GRAD KASTAV

51.

Gradsko vijeće Grada Kastva, na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13) te članka 33. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/09 i 13/13), na 24. sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine

Članak 1.

Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/07

URBROJ:2170-05-06/1-15-6

Kastav, 24. rujna 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković dipl. ing. aedif.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=949&mjesto=51215&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr