SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 29. Srijeda, 30. rujna 2015.
OPĆINA JELENJE

54.

Na temelju članka 10. Stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), članka 33. Statuta Općine Jelenje (Službene novine PGŽ br. 33/09 i 13/ 13) Načelnik Općine Jelenje, donio je

IZMJENE I DOPUNE
PLANA
prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Jelenje za 2015. godinu

Članak 1.

U članak 5. stavku 1. Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje za 2015. god. (»Službene novine PGŽ« br. 4/15) (u daljnjem tekstu: Plan) dodaje se alineja 2 koja glasi:

-Viši/a referent/ica za financije, magistar struke ili sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomskog smjera - službenik/ca

Članak 2.

Izmjena i dopuna Plana objaviti će se u »Službenim novinama PGŽ«, te na web stranici Općine Jelenje, a isti stupa na snagu osam dana nakon objave.

Klasa: 112-01/15-01/01

Ur. broj: 2170-04-1-15-2

Dražice, 30. rujna 2015.

Načelnik Općine Jelenje

mr. sc. Ervin Radetić, dr. med

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=949&mjesto=51218&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr