SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 29. Srijeda, 30. rujna 2015.
GRAD KRK

40.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/ 01, 150/02, 147/03, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka
koji su od interesa za razvoj otoka Krka

Članak 1.

U Odluci o kapitalnim projektima Grada Krka koji su od interesa za razvoj otoka Krka (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 23/15), članak 2. dopunjuje se novom točkom 4. koja glasi:

»4. Projekt sanacije ceste, oborinske odvodnje, nogostupa i biciklističke staze na ŽC 5125, dionica Dunat - Punat«.

Članak 2.

U članku 3., stavak 1. dopunjuje se novim podstavkom 4. koji glasi:

» - Za projekt sanacije ceste, oborinske odvodnje, nogostupa i biciklističke staze na ŽC 5125, dionica Dunat - Punat u ukupnom iznosu od cca 1.250.000,00 kn«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 404-01/15-01/02

Urbroj:2142/01-01-15-6

Krk, 30. rujna 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=949&mjesto=51500&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr