SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 30. Srijeda, 28. rujna 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
130. Odluka o predlaganju dva člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Goranski sportski centar »Runolist« d.o.o.
129. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela Kristal, Grad Opatija
128. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko- goranske županije za 2011. godinu
127. Odluka o izboru predsjednika Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu
126. Odluka o razrješenju predsjednice Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu
125. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.
124. Odluka o visini novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, kriterijima i mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011. godini
123. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred turističkog naselja Bučanje u Nerezinama, Grad Mali Lošinj
122. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, Marina Admiral, Grad Opatija
121. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela Excelsior, Općina Lovran
120. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje ugostiteljske terase ispred Hemingway bara, Grad Opatija
119. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Poljana-sjever, Grad Mali Lošinj
118. Odluka o namjeri davanja koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju i korištenje podmorskog kanalizacijskog ispusta u uvali Sepen, Općina Omišalj
117. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu REA Kvarner d.o.o. za dugoročno financijsko zaduživanje i sklapanje ugovora o kreditu u svezi s financiranjem opreme u sklopu projekta »Burza krovova javnih zgrada«
116. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na statute županijskih lučkih uprava kojima je osnivač Primorsko-goranska županija
115. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa u svezi rekonstrukcije županijske ceste broj 5062 dionice Ličko polje - Lukovo, dužine 10 kilometara
114. Odluka o sufinanciranju izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole »Dr. Andrija Mohorovičić« u Matuljima
113. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2011. godini
112. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2011. godinu
111. Odluka o utvrđivanju dana prestanka mandata članu Županijske skupštine Primorsko- goranske županije i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
110. Odluka o početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Županijske skupštine Primorsko- goranske županije
109. Dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2011. godinu
23. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
37. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Čavle
36. Odluka o vrijednostima jediničnog iznosa za položajnu zonu za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čavle
35. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
34. Odluka o stipendiranju učenika i studenata
33. II. Izmjene Programa javnih potreba u športu Općine Čavle za 2011. godinu
32. II. Izmjene Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2011. godinu
31. II. Izmjene Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2011. godinu
30. I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2011. godinu
29. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini u općini Čavle
28. II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
27. Odluka o II. Izmjenama i dopunama općinskog Proračuna Općine Čavle za 2011. godinu
28. Odluka o jediničnim iznosima naknada položajnih zona za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
27. Odluka o određivanju broja etaža kojima se dopušta ozakonjenje

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr