SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 30. Srijeda, 28. rujna 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

112.

Na temelju članka 109., stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 28., točka 7. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 28. rujna 2011. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije
za 2011. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2011. godinu (»Službene novine« broj 14/11) ostvaren je u prvom polugodištu 2011. godine, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Neutrošena sredstva iz prvog polugodišta 2011. godine u iznosu 49.886.280,11 kuna prenose se u iduće razdoblje na korištenje sukladno Proračunu za 2011. godinu.

Članak 3.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su prvom polugodištu 2011. godine kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su po korisnicima i programima kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 5.

Ovaj Polugodišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-13

Rijeka, 28. rujna 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=740&mjesto=00001&odluka=112
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr