SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 30. Srijeda, 28. rujna 2011.
OPĆINA ČAVLE

27.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće

Općine Čavle na sjednici održanoj 27. rujna 2011. godine donosi

ODLUKU O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA
OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE
ZA 2011. godinu

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Općinski proračun Općine Čavle za 2011. godinu, čiji prihodi i primici iznose ukupno 36.463.600 kn (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2011. godinu, kako slijedi:

ODLUKU O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆINSKOG PRORAČUNA
OPĆINE ČAVLE

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2011. godinu

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u proračunu u ukupnom iznosu 36.463.600 kn raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Ostaje isti.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi: Odluka o II. Izmjenama i dopunama Općinskog proračuna Općine Čavle za 2011. godinu stupa na snagu i primjenjuje se danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/11-01/07

Ur. broj: 2170-03-11-01-3

Čavle, 27. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja v.r.

 

Odluka o II. Izmjenama i dopunama općins  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=740&mjesto=10008&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr