SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 30. Srijeda, 28. rujna 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

116.

Na temelju članka 76. stavka 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj dana 28. rujna 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na statute
županijskih lučkih uprava kojima je osnivač
Primorsko-goranska županija

I.

Daje se suglasnost na statute županijskih lučkih uprava kojima je osnivač Primorsko-goranske županija, i to Statut:

1. Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica, kojeg je Upravno vijeće donijelo na sjednici od 14. lipnja 2011. godine,

2. Županijske lučke uprave Cres, kojeg je Upravno vijeće donijelo na sjednici od 21. srpnja 2011. godine,

3. Županijske lučke uprave Crikvenica, kojeg je Upravno vijeće donijelo na sjednici od 20. srpnja 2011. godine,

4. Županijske lučke uprave Krk, kojeg je Upravno vijeće donijelo na sjednici od 21. srpnja 2011. godine,

5. Županijske lučke uprave Mali Lošinj, kojeg je Upravno vijeće donijelo na sjednici od 7. srpnja 2011. godine,

6. Županijske lučke uprave Novi Vinodolski, kojeg je Upravno vijeće donijelo na sjednici od 22. srpnja 2011. godine,

7. Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, kojeg je Upravno vijeće donijelo na sjednici od 7. srpnja 2011. godine,

8. Županijske lučke uprave Rab, kojeg je Upravno vijeće donijelo na sjednici od 20. lipnja 2011. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-22

Rijeka, 28. rujna 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=740&mjesto=00001&odluka=116
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr