SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 30. Srijeda, 28. rujna 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

128.

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 10/ 97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05 - pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavak 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština je na 24. sjednici od 28. rujna 2011. godine donijela

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Polugodišnji izvještaj
o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Primorsko-goranske županije za 2011. godinu

I.

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2011. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-47

Rijeka, 28. rujna 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=740&mjesto=00001&odluka=128
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr