SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
51. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Crikvenice za 2010. godinu
50. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2010. godinu
49. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice za 2010. godinu
48. Program javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 2010. godinu
47. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola na području Grada Crikvenice za 2010. godinu
46. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
45. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
44. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2010. godinu
43. I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2010. godinu s projekcijom za 2011. i 2012. godinu
42. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu
31. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Klana temeljem ugovora
30. Odluka o I. Izmjenama Odluke o financiranju predškolskog odgoja i obrazovanja
29. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
28. Priznanje Općine Klana Emanuelu Simčiću
27. Priznanje Općine Klana Mateju Nelcu
26. Nagrada Općine Klana Boćarskom klubu »Sv. Rok« Klana
25. Nagrada Općine Klana Sebastianu Mrvčiću
24. Nagrada Općine Klana Antonu Šebalju
23. Nagrada Općine Klana Dušanu Koriću
22. Nagrada Općine Klana Borisu Križanu
21. Nagrada za životno djelo Vitomiru Valenčiću
42. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat
41. Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica (pročišćeni tekst)
40. Odluka o uređenju prometa na području Općine Punat (pročišćeni tekst)
39. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Punat (pročišćeni tekst)
41. Pravilnik o radu
23. Javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja zone komunalno servisne namjene Zabrda (Vrbnik) DPU 1 Zabrda

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr