SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2010.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

44.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ« broj 26/09. i 34/09. - ispravak) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 22. srpnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2010. godinu

Članak 1.

U članku 5. stavak 1. Odluke izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2010.g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09.) dodaje se rečenica koja glasi:

»Tekuće donacije planirane proračunom, osim tekućih donacije propisnih zakonom i odlukama, izvršavat će se u pravilu do razine realizacije poreznih prihoda.«

Članak 2.

Članak 9. Odluke mijenja se i glasi:

»Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 150.000,00 kn i koristit će se za zakonski utvrđene namjene o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik, koji je obvezan svaki mjesec izvijestiti Gradsko vijeće o trošenju iste.«

Članak 3.

Članak 10. Odluke mijenja se na način da umjesto broja »1.890.400,00 kn« treba stajati brojka » 1.499.400,00 kn«, umjesto broja »1.620.000,00 kn« treba stajati brojka »1.049.000,00 kn« te se brišu riječi »odnosno za svaki mjesni odbor 270.000,00 kuna«.

Članak 4.

U članku 18. Odluke riječi »članova Gradskog poglavarstva i« se brišu.

Članak 5.

U članku 25., stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno Upravni odjel za financije može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga i to za iznos do 1.000,00 kuna na tri mjeseca, od 1.000,00 kuna do 5.000,00 kuna na šest mjeseci i od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna na deset mjeseci. O odobrenim odgodama i otplatama, Upravni odjel dužan je kvartalno izvještavati Gradonačelnika.«

Članak 6.

U članak 29., stavak 2. Odluke umjesto broja »5.500.000,00 kn« treba stajati »2.500.000,00 kn«, a umjesto broja »850.000,00 kn« treba stajati »550.000,00 kn«.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/10-01/5

Ur. broj: 2107/01-01-10-4

Crikvenica, 22. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=686&mjesto=10003&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr