SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2010.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

43.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/2008.), članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09. i 34/09.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 22. srpnja 2010. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2010. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2011. I 2012. GODINU

Točka 1.

U planu razvojnih programa za 2010. godinu s projekcijom za 2011. i 2012. godinu mijenja se i glasi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09.) točka 1. mijenja se i glasi:

»I. izmjena I dopuna plana razvojnih programa za 2010. godinu s projekcijom za 2011. i 2012 (u daljnjem tekstu: Plan) sadrži rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija.

Plan se sastoji od dva dijela:

1. I izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2010. godinu s projekcijom za 2011. i 2012. godinu

2. I izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2010. godinu s planiranim prihodima.«

Točka 2.

Ovaj I. izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2010. godinu s projekcijom za 2011. i 2012. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/10-01/5

Ur.broj: 2107/01-01-10-6

Crikvenica, 22. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3529—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3530—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3531—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3532—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3533—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3534—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3535—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3536—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3537—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3538—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3539—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3540—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3541—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3542—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3543—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3544—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

 

I. Izmjene i dopune Plana   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=686&mjesto=10003&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr