SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2010.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

30.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 9. kolovoza 2010. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o I. Izmjenama Odluke o financiranju predškolskog
odgoja i obrazovanja

Članak 1.

U Odluci o financiranju predškolskog odgoja i obrazovanja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/06) članak 4. mijenja se i glasi:

»Puna cijena Programa za svaku pedagošku godinu utvrđivat će se temeljem financijskog plana Ustanove i eventualnih viškova/manjkova ostvarenih realizacijom Programa, a revidirat će se svaka četiri mjeseca. Punu cijenu Programa potvrđivat će općinski načelnik.

Temeljem zahtjeva Ustanove, općinski načelnik može odobriti dodatnu tekuću ili kapitalnu donaciju za dodatne programe, ulaganja u objekt, nabavu opreme i sl.«

Članak 2.

U članku 6. stavcima 1. i 2. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »općinski načelnik«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/10-01/35

Ur. broj: 2170-06-10-01-01

Klana, 9. kolovoza 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=686&mjesto=51217&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr