SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2010.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

29.

Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), Općinsko vijeće Općine Klana, na prijedlog općinskog načelnika, na sjednici održanoj 9. kolovoza 2010. godine donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klana.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o plaćama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana, KLASA: 022-01/07- 01/100, URBROJ: 2170-06-07-01-01 od 27. studenog 2007. godine, I. izmjene i dopune Pravilnika plaćama o službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana, KLASA: 022-01/09-01/40, URBROJ: 2170-06-09- 01-01 od 28. travnja 2009. godine te II. izmjene i dopune Pravilnika o službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana, KLASA: 022-01/09-01/40, URBROJ: 2170-06-09-01-02 od 30. prosinca 2009. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/10-01/34

Ur. broj: 2170-06-10-01-01

Klana, 9. kolovoza 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v. r.

 

Odlluka o koeficijentima   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=686&mjesto=51217&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr