SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2010.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

50.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2010. godini (»Narodne novine« broj 19/10) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09. i 34/09. - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 16. sjednici održanoj 22. srpnja 2010. donijelo je

PLAN
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2010. godinu

Članak 1.

Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) planiraju se rashodi za za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice i kapitalni projekti školstva koji će se realizirati tijekom 2010. godine.

Rashodi iz stavka 1. ovoga članka sukladni su Proračunu za 2010. godinu i iskazani su u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana.

Članak 2.

Ovaj Plan rashoda stupa na snagu danom objave u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 600-01/10-01/37

Ur. broj: 2107/01-01-10-3

Crikvenica, 23. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

TABLICA

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2010. godinu (u kunama)


R.b. Škola Opis Vrijednost


1 V. Nazor Kap. ulaganje u objekt

OŠ V. Nazora u Crikvenice 40.000

2 V. Nazor Kap. ulaganje u objekt

OŠ V. Nazora u Jadranovu - otkup 216.000

3 Z. Car Kap. ulaganje u objekt Z.

Cara u Crikvenici -projekt dvor. 83.650

4 Z. Car Kap.ulaganje u objekt Z.Cara

u Selcu - dječje igralište 40.000

5 V. Nazor Računala i računalna oprema 10.000

6 V. Nazor Oprema za grijanje, ventilaciju
i hlađenje 7.000

7 V. Nazor Ostali instrumenti, uređaji i strojevi 5.000

8 V. Nazor Knjige u knjižnicama 12.000

9 Z. Car Oprema za grijanje, ventilaciju
i hlađenje 16.000

10 Z. Car Oprema za održavanje prostorija 2.000

11 Z. Car Oprema za protupožarnu zaštitu 1.000

12 Z. Car Ostala oprema za održavanje i zaštitu 15.000

13 Z. Car Sportska oprema 5.000

14 Z. Car Uređaji 2.000

15 Z. Car Oprema 15.000

16 Z. Car Knjige u knjižnicama 5.000

17 Z. Car Ulaganja u računalne programe 5.000

U K U P N O 479.650

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=686&mjesto=10003&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr