SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2010.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

 

42.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/2008. i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09. i 34/09.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj dana 22. srpnja 2010. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA CRIKVENICE ZA 2010. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2010. godinu i projekciji za 2011. i 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/ 09.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Proračun Grada Crikvenice za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3459—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3460—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3461—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3462—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2010. godinu i projekciji za 2011.i 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09.) članak 2. mijenja se i glasi:

»U posebnom dijelu Proračuna rashodi/izdaci raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po programima, projektima i aktivnostima kako slijedi:

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3463—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3464—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3465—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3466—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3467—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3468—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3469—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3470—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3471—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3472—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3473—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3474—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3475—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3476—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3477—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3478—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3479—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3480—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3481—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3482—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3483—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3484—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3485—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3486—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3487—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3488—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3489—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3490—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3491—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3492—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3493—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3494—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3495—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3496—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3497—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3498—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3499—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3500—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3501—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3502—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3503—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3504—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3505—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3506—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3507—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3508—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3509—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3510—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3511—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3512—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3513—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3514—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3515—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3516—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3517—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3518—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3519—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3520—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3521—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3522—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3523—broj33

SLUŽBENENOVINE

Stranica3524—broj33 Ponedjeljak,16.kolovoza2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,16.kolovoza2010. Stranica3525—broj33

SLUŽBENENOVINE

Članak 4.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2010. godinu i projekciji za 2011.i 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09.) članak 3. mijenja se i glasi:

»Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni su po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

Članak 5.

Proračun stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/10-01/5

Ur. broj: 2107/01-01-10-5

Crikvenica, 22. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

 

I. Izmjene i dopune proračuna Grada   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=686&mjesto=10003&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr