SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2010.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

45.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03. - proč. tekst, 82/04. , 110704., 178/04, 38/09. i 79/09 .) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09. i 35/09.- ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 16. sjednici održanoj 22. srpnja 2010. donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu obuhvaća održavanje komunalne infrastrukture djelatnosti kao što su odvodnja oborinskih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, a procjena troškova odnosi se na sljedeće:

1. ODRŽAVANJE OBORINSKE
KANALIZACIJE 800.000,00 kuna,

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH
POVRŠINA 1.620.000,00 kuna,

- deratizacija i dezinsekcija 180.000,00 kuna,

- strojno i ručno čišćenje javnih površina 1.440.000,00 kuna,

3. ODRŽAVANJE ZELENIH
POVRŠINA2.464.000,00 kuna,

4. ODRŽAVANJE JAVNIH WC-a 300.000,00 kuna,

5. ODRŽAVANJE PROMETNICA 2.350.000,00 kuna,

6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 2.150.000,00 kuna,

- utrošak električne energije za javnu rasvjetu
1.100.000,00 kuna,

- održavanje javne rasvjete 1.050.000,00 kuna,

7. ODRŽAVANJE METEOROLOŠKE
STANICE 20.000,00 kuna,

8. PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH

POVRŠINA MJESNIH ODBORA 1.013.000,00 kuna,

9. PROGRAM DEKORACIJE I
ILUMINACIJE210.000,00 kuna,

10. OSTALE USLUGE VEZANE ZA
KOM. INFRAST.270.000,00 kuna,

11. ODRŽAVANJE KGIS-a 10.000,00 kuna

12. HITNE INTERVENCIJE KOMUNALNOG
REDARSTVA 100.000,00 kuna,

13. DODATNI STANDARD ZAŠTITE OD
POŽARA 980.900,00 kuna,

14. ODRŽAVANJE DJEČJIH
IGRALIŠTA 100.000,00 kuna,

15. ULAGANJE MO U UREĐENJE
MORSKE OBALE 36.000,00 kuna.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 12.423.900,00 kuna, a financirat će se iz prihoda po osnovi komunalne naknade u iznosu od 12.400.000,00 kuna kako je to predviđeno Proračunom Grada Crikvenice za 2010. godinu i drugih prihoda proračuna.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovog Programa, prestaje važiti Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 55/09.

Klasa: 400-06/10-01/5

Ur. broj: 2107/01-01-10-5

Crikvenica, 22. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=686&mjesto=10003&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr