SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 42. Četvrtak, 15. studenog 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
110. Odluka o dodjeli priznanja Slovenskom domu - Kulturno prosvjetnom društvu »Bazovica«
109. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za plažu ispred hotela Marina u Selcu
36. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - dio Praputnjaka
35. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Bakar
34. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Upravnog odjela Grada Bakra
33. Odluka o davanju stanova u najam
32. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bakra
31. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Bakra
29. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
28. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća
27. Odluka Ur. broj: 2170-02-01-07-20
35. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za kulturu i tehničku kulturu
34. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statutarno-pravna pitanja
50. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja
33. Odluka o raspodjeli rezultata
32. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima
31. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Klana
30. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
29. Odluka o financiranju političkih stranaka u 2007. godini
28. Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana
27. Odluka o komunalnim djelatnostima
26. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
45. Odluka o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu
18. II. izmjene Plana nabave Općine Mrkopalj za 2007. godinu
17. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
16. Odluka o izmjeni Odluke o plaći Općinskog načelnika, predsjednika Općinskog vijeća, naknadama za rad članova Općinskog poglavarst
15. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Mrkopalj
28. Druga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
27. Druga izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
26. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Ravna Gora
25. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2007. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr