SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 42. Četvrtak, 15. studenog 2007.
GRAD KASTAV
30

35.

Na temelju odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 26. sjednici održanoj dana 8. studenoga 2007. godine donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Odbora
za kulturu i tehničku kulturu

Članak 1.

Đurđa Gruičić razrješava se članstva u Odboru za kulturu i tehničku kulturu na vlastiti zahtjev.

Članak 2.

Erol Mlakar imenuje se za člana Odbora za kulturu i tehničku kulturu umjesto Đurđe Gruičić.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorske-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/14

Ur. broj: 2170-05-01-1-07-3

Kastav, 8. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=525&mjesto=51215&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr