SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 42. Četvrtak, 15. studenog 2007.
OPĆINA MRKOPALJ
30

18.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 92/05), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/06) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 31. listopada 2007. godine donosi

II. IZMJENE PLANA NABAVE
Općine Mrkopalj za 2007. godinu

Članak 1.

U Planu nabave Općine Mrkopalj za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 56/06 i 25/07) u članku 2. stavak 1. redni broj 8. mijenja se i glasi:

»Istražni radovi i izrada Plana sanacije za odlagalište otpada - konto 32378 iznos: 150.000,00 kuna.«

Redni broj 16. mijenja se i glasi:

»Studija isplativosti izgradnje Goranske kuće - konto 3232901 iznos 50.000,0 kuna«.

Članak 2.

Ove izmjene stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-07-16

Mrkopalj, 31. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Tomislav Cuculić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=525&mjesto=51315&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr