SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 42. Četvrtak, 15. studenog 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
30

25.

Na temelju odredbe članka 14. Zakona o Proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 12. studenog 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna
Općine Ravna Gora za 2007. godinu

Članak 1.

Članak 1. Proračuna Općine Ravna Gora za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 44/06, 12/07 i 29/07) mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Ravna Gora za 2007. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove Treće izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-01/13

Ur. broj: 2112/07-01-07-3

Ravna Gora, 12. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 

Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Proraču  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=525&mjesto=51314&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr