SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 42. Četvrtak, 15. studenog 2007.
OPĆINA MRKOPALJ
30

16.

Na temelju članka 35. i 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/ 06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 31. listopada 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaći Općinskog načelnika,
predsjednika Općinskog vijeća, naknadama za rad
članova Općinskog poglavarstva, članova
Općinskog vijeća i radnih tijela

Članak 1.

U Odluci o plaći Općinskog načelnika, predsjednika Općinskog vijeća, naknadama za rad članova Općinskog poglavarstva, članova Općinskog vijeća i radnih tijela (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/ 06), članak 4. mijenja se i glasi:

»Članu Općinskog poglavarstva Općine Mrkopalj pripada naknada za rad u iznosu od 200,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici.«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Članu Općinskog vijeća Općine Mrkopalj pripada naknada za rad u iznosu od 200,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-07-14

Mrkopalj, 31. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Tomislav Cuculić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=525&mjesto=51315&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr