SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 42. Četvrtak, 15. studenog 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
30

27.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 126/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 12. studenoga 2007. godine, donijelo je

DRUGU IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 49/06 i 29/07) članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina financirat će se iz komunalnog doprinosa, naknada za koncesije i ostalih prihoda proračuna Općine Ravna Gora za sljedeće namjene:

1. otkup zemljišta za proširenje cesta, nogostupa,

zelenih i ostalih javnih površina 50.000,00

2. katastarske izmjere i podloge za uređenje

javnih površina u Ravnoj Gori 731.117,00


ukupno kuna 781.117,00.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Građenje groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i ostalih prihoda proračuna Općine Ravna Gora za sljedeće namjene:

1. pojačano održavanje groblja Kupjak 200.000,00

2. izgradnja nadgrobnih okvira 21.000,00


ukupno kuna 221.000,00.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom financirat će se iz doprinosa za šume, kapitalnih potpora iz županijskog proračuna i ostalih prihoda proračuna Općine Ravna Gora za sljedeće namjene:

1. sufinanciranje izgradnje vodovoda

»Poljička kosa« 940.301,00

2. sufinanciranje sanacije vodovodnog

cjevovoda Vrh 500.000,00


ukupno kuna 1.440.301,00.«

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz kapitalnih potpora

državnog i županijskog proračuna i ostalih prihoda proračuna Općine Ravna Gora za sljedeće namjene:

1. sufinanciranje izgradnje kanalizacijskih

kolektora sustava javne odvodnje

Ravne Gore 724.052,08


ukupno kuna 724.052,08.«

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1. komunalni doprinos 1.400.000,00

2. doprinos za šume 266.082.76

3. kapitalne pomoći iz državnog proračuna 900.000,00

4. kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 400.000,00

5. naknade za koncesije 10.100,00

6. ostali prihodi 963.646,32


ukupno kuna 3.939.829,08.«

Članak 6.

Ova Druga izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/07-01/35

Ur. broj: 2112/07-01-07-2

Ravna Gora, 12. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=525&mjesto=51314&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr