SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 14. Petak, 30. svibnja 2003.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
36. Odluka o dodjeli koncesije na tvrtki »Jadranka« d.d. Mali Lošinj za područje autokampa »Čikat«
35. Odluka o dodjeli koncesije tvrtki »Zlatni otok« d.d. Krk za područje autokampa »Politin«
34. Odluka o obvezatnoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Primorsko-goranske županije
33. Odluka o uspostavljanju suradnje između Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije
32. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja
16. Odluka o ponavljanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Plešce
15. Plan rasporeda prodajnih mjesta za obavljanje trgovine izvan prodavaonica na području Grada Krka
19. Odluka o osnivanju povjerenstva za ugovore između Grada Opatije i Korane Kuštrin Leljak i PUP dijela Opatije
18. Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije
36. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke
35. Odluka o visini novčane nagrade za javna priznanja Grada Rijeke u 2003. godini
34. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada R
33. Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata Grada Rijeke
32. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu
31. Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu
20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
19. Izmjena i dopuna Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Baška
18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o regulaciji prometa u mjestu Baška
16. Odluka o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara
15. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Baška za 2003. godinu
14. Odluka o dodjeli Nagrade Općine Baška za životno djelo
40. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture te građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. godinu
39. Program ostalih javnih potreba u interesu Općine Fužine za 2003. godinu
38. Program javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2003. godinu
37. Program javnih potreba u športu za 2003. godinu
36. Socijalni program Općine Fužine za 2003. godinu
35. Plan Proračunske potrošnje za razdoblje od 2003. do 2005. godine
34. Funkcijska klasifikacija Proračuna 2003.
33. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2003. godinu
14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća državnog ureda za reviziju za 2002. godinu
13. Odluka o prihvaćanju Programa razvoja radnih zona u Klani i Liscu
12. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
11. Odluka o ustroju Motrilačke i dojavne službe
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr