SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 14. Petak, 30. svibnja 2003.
OPĆINA FUŽINE
33

38.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Fužine, na svojoj sjednici održanoj dana 2. svibnja 2003. donosi

PROGRAM
javnih potreba Općine Fužine u kulturi
za 2003. godinu

Članak 1.

Financiranje javnih potreba u kulturi, u svrhu promicanja kulturnih vrijednosti i omogućavanja kulturnog ozračja, osiguravat će se kroz:

1. razvoj kulturnog amaterizma i društava

2. ulaganja u opremu, osnovna sredstva

3. posebne programe u kulturi.

Članak 2.

Sagledavajući ponuđene programe i aktivnosti, te vrednujući dosadašnji rad, a u cilju daljnjeg razvoja kulturnog amaterizma, društava i organizacija, naročito se potpomaže stvaranje i prezentacija kulturnih vrednota općenito, a posebice ovoga kraja, te se sredstva raspodjeljuju:

1. KUD »Vrelo« Fužine

- održavanje nastave puhačkog odjeljenja 18.000,00 kn

- stručna edukacija glazbenika - voditelj 43.000,00 kn

2. Održavanje nastave za mažoretkinje 6.000,00 kn

3. Mesopusna društva 10.000,00 kn

4. Etnografska udruga »Sv. Juraj« Lič 15.000.00 kn

5. Matica hrvatska 2.000,00 kn

6. Najam prostora za knjižnicu 4.700,00 kn


Ukupno: 98.700,00 kn

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Fužine, a njima se raspolaže po nosiocima programa temeljem dokumentiranog zahtjeva, odnosno odluke Općinskog vijeća. O ostvarivanju programa podnosi se izvješće Općinskom vijeću.

Članak 4.

Ovlašćuje se Općinsko vijeće da unutar pojedinih programa iz članka 2. može izvršiti izmjene u visini izdataka, ukoliko se za to ukaže neophodna potreba.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine, te će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 612-01/03-01/10

Ur. broj: 2112-03-03-01

Fužine, 2. svibnja 2003.

Predsjednik

Josip Radošević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=30&mjesto=10009&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr