SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 14. Petak, 30. svibnja 2003.
GRAD KRK
15

15.

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, broj 11/96, 75/99, 76/99, 62/01 i 109/01), odredbama Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/98, 73/02 i 153/02) i članka 47. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01), Gradsko poglavarstvo Grada Krka, na sjednici održanoj 6. svibnja 2003. godine, donosi sljedeći

PLAN RASPOREDA
prodajnih mjesta za obavljanje trgovine
izvan prodavaonica na području Grada Krka

Članak 1.

Ovim Planom rasporeda određuju se prodajna mjesta na području Grada Krka na kojima trgovci mogu vršiti djelatnost trgovine izvan prodavaonica (na klupama izvan tržnica, u kioscima, automatima i prigodna prodaja - sajmovi i sl.).

Članak 2.

Prodajna mjesta - lokacije na kojima se može vršiti prodaja robe koja se po svojim svojstvima može prodavati izvan prodavaonica, određuju se kako slijedi:

A) JAVNE POVRŠINE, TRGOVI I SL.:

. Naselje Krk

Red. broj

MJESTO - LOKACIJA

BROJ KATAST. ČESTICE

1.

Uz gradske zidine (kula-forum)

dio k.č. 3570/1

 

Gradske zidine (stara tržnica)

k.č. 3131/1

2.

Kod robne kuće - štandovi gradski, tipizirani

k.č. 3142/1,3

3.

Obalno šetalište

 

3.1.

Prva skupina - kod ''Krušije''

k.č. 4035/1

3.2.

Druga skupina - od ''Škverića'' do benzinske stanice

k.č. 3576/5

3.3.

Obala ''Marina'' trgovina (za vrijeme sajmova)

k.č. 3106/1

4.

Kod sunčanog sata i velog parka

k.č. 3570/1

5.

Kod autobusnog kolodvora

k.č. 3577/2

6.

Kod vrata slobode

k.č. 2621 i 2622

7.

Kod trgovine ''Fortuna''

k.č. 3131/2

8.

Borik na Dražici

k.č. 2506

9.

Kupalište Punta de galeto

k.č. 2510

10.

Kupalište Ježevac - lukobran

k.č. 4017/1 4016/1 i 3616

11.

Kupalište kod hotela ''Koralj'' - Dražica

k.č. 2351

12.

Kupalište Portapizana

k.č. 2520

13.

Kupalište »Plav«

k.č. 4016/4

14.

Kod SC »Josip Uravić-Pepi« prigodna prodaja (sajam) i trgovina

k.č.3320/1 (z.č.1394/16)

15.

Trg Kamplin

k.č. 4025

 

 

sve k.o. Krk - grad

. na drugim područjima Grada (javnim površinama):

16.

Kod lučice Dunat

z.č. 795 k.o. Kornić

17.

Kod lučice Sv. Fuska

z.č. 901/1,2 i 4 k.o. Skrpčić

18.

Uvala Jert - Pinezići

z.č. 895/3 k.o Skrpčići

19.

Trajektno pristanište Valbiska

z.č. 1354/7 k.o. Vrh

20.

Kod lučice Glavotok

z.č. 1699/1 k.o. Linardići

21.

Kod lučice Sv. Mikul

z.č. 1977/1 k.o. Krk

B) JAVNE USTANOVE I SL.

22.

Srednja škola »Hrvatski kralj Zvonimir«

k.č. 3620/1 k.o. Krk-grad

23.

Otočić Košljun - samostan
- uz pristupni put do samostana

z.č.1079/1 k.o. Krk

C) KAMPOVI, HOTELI I SL.:

24.

Kamp »Ježevac« - lokacije

 

24.1.

lokacija uz ugostiteljski objekt na plaži

k.č. 3624 (z.č. 1639) k.o. Krk-grad

24.2.

lokacija na glavnoj recepciji kampa

k.č.3765/2 (z.č.1649/6) k.o. Krk-grad

24.3.

lokacija između restorana Ježevac i postojeće prodavaonice na istočnom ulazu u kamp (stari ulaz)

k.č. 3617/1, 3625/1 i 3629/1 k.o. Krk-grad

25.

Kamp »Politin« - lokacije

 

25.1

lokacija uz glavnu recepciju kampa

z.č. 48/1 k.o. Krk

25.2.

lokacija uz restaurant »Politin«

z.č. 45 k.o. Krk

25.3.

lokacija plaža

z.č. 53/1 k.o. Krk

 

26.

Hotel »Koralj«

 

26.1.

kiosk unutar hotela Koralj
(prodaja novina, duhanskih proizvoda i sl.)

k.č. 2355 k.o. Krk

26.2.

plato ispred konobe Koralj

k.č. 2354/1 (z.č. 28/5) k.o. Krk-grad

Članak 3.

O načinu, uvjetima i vrsti ponude na utvrđenim prodajnim mjestima na javnim površinama iz članka 2. ovoga Plana odlučuje Skupština TD Vecla d.o.o. Krk.

Korisnik odnosno zakupnik javne površine - prodajnog mjesta dužan je prije početka obavljanja prodaje sklopiti s Veclom d.o.o. Krk ugovor o zakupu, sukladno Odluci o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 6/99).

Članak 4.

Za vrijeme održavanja tradicionalnih pučkih zabava i vjerskih blagdana, koji se slave na području Grada Krka odnosno mjesnih odbora, ili prigodom obilježavanja značajnih obljetnica, za prodaju različite robe, određuju se površine ispred crkava i mjesnih domova, odnosno na mjestima koje posebnom odlukom odredi Gradsko poglavarstvo.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan rasporeda prodajnih mjesta za obavljanje trgovine izvan prodavaonica i postavu kioska i drugih naprava za pružanje ugostiteljskih usluga na području Grada Krka, Klasa: 330- 01/03-01/2, Ur. broj: 2142/01-02-03-4 od 15. travnja 2003. godine.

Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 330-01/03-01/2

Ur. broj: 2142/01-02-03-5

Krk, 6. svibnja 2003.

POGLAVARSTVO GRADA KRKA

Predsjednik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=30&mjesto=51500&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr