SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 14. Petak, 30. svibnja 2003.
GRAD RIJEKA
31

34.

Na temelju članka 5., 6. i 7. Zakona o izmjenama Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 36/01), a u svezi s člankom 3. Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/ 02), članka 20. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/02) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/ 02, 13/02 i 12/03), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. svibnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2003. godinu

Članak 1.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/02) članak 2. briše se.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. iza podstavka 10. dodaje se novi podstavak 11. koji glasi:

»- AUTONOMNA REGIONALNA STRANKA HRVATSKOG PRIMORJA, GORSKOG KOTARA, OTOKA I RIJEKE 47.032,00 kuna.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/70

Ur. broj: 2170-01-10-2003-2

Rijeka, 29. svibnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=30&mjesto=51000&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr