SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 14. Petak, 30. svibnja 2003.
OPĆINA KLANA
11

12.

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93), a u svezi točke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku Vlade RH od 27. ožujka 2002. godine i članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici 16. svibnja 2003. godine donijelo je

PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje
postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

Članak 1.

Planom motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se posebne mjere zaštite za vrijeme povećane opasnosti od izbijanja i širenja požara na građevinama, građevinskim djelovima i otvorenim prostorima na području Općine Klana za razdoblje od 1. lipnja do 31. listopada 2003. godine.

Članak 2.

Posebne mjere zaštite iz članka 1. ovog Plana provodit će Dobrovoljno vatrogasno društvo »Klana« i Dobrovoljno vatrogasno društvo »Škalnica« (u daljnjem tekstu: DVD) na način organiziranja aktivnog dežurstva u svojim sjedištima.

Dežurstva iz stavka 1. ovog članka obavljat će se

- u vremenu velike i vrlo velike opasnosti od 14.00 do 22.00 sata.

Članak 3.

Pod aktivnim dežurstvom iz članka 2. ovog Plana podrazumijeva se:

- u vremenu velike i vrlo velike opasnosti od nastajanja požara

- provedba ophodnji na rubnim (šumskim) površinama Općine Klana, a pogotovo na objektima uz cestovne prometnice a prema planu i programu koji su sačinili DVD Klana i DVD Škalnica a koji su sastavni dio ovoga Plana.

Članak 4.

O provedbi posebnih mjera utvrđenih ovim Planom dobrovoljna vatrogasna društva iz članka 2. ovog Plana vodit će posebne očevidnike.

Tijekom razdoblja utvrđenog u članku 1. ovog Plana uspostavit će se stalna veza s operativnim centrom Profesionalne vatrogasne postrojbe Policijske uprave primorsko-goranske Rijeka.

Članak 5.

Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Općine Klana za 2003. godinu.

Članak 6.

Nadzor nad provedbom ovog Plana provodi Policijska uprava Primorsko-goranske županije Rijeka - Sektor zaštite od požara i civilne zaštite.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/03-01/15

Ur. broj: 2170-06-03-01-01

Klana, 16. svibnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Šnajdar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=30&mjesto=51217&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr