SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 14. Petak, 30. svibnja 2003.
GRAD OPATIJA
18

19.

Na temelju članka 36. i 50. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 29. svibnja 2003. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju povjerenstva za ugovore između Grada Opatije i Korane Kuštrin Leljak i PUP dijela Opatije

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje postojanje javnog interesa za osnivanje Istražnog povjerenstva za ispitivanje ugovora između Grada Opatije i Korane Kuštrin Leljak i PUP dijela Opatije i osniva se Istražno povjerenstvo, utvrđuje se zadaća povjerenstva i rok u kojem se treba izvršiti zadaća, ovlasti i način djelovanja članova istražnog povjerenstva.

Članak 2.

Istražno povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana koje imenuje Gradsko vijeće.

Članak 3.

Zadaća Istražnog povjerenstva je da ispita pravo stanje i sve druge važne činjenice i dokumentaciju u vezi učešća pojedinih osoba u radnjama vezanim za »ugovor« između tadašnjeg predsjednika Gradskog vijeća i Korane Kuštrin Leljak od 10.08.2000. godine i tzv. darovni ugovor iste osobe sa sadašnjim gradonačelnikom od 14.01.2002. godine. Naročito je potrebno ispitati da li je tadašnji predsjednik vijeća bio ovlašten potpisivati takav ugovor, da li su odredbe koje obvezuju Grad zakonite, da li su navodi u njemu istiniti, tko je vodio »ranije razgovore«, tko je sačinio ugovor i tko je omogućio poslugu pečata.

Isto tako potrebno je ispitati da li je sadašnji gradonačelnik upoznat s prethodnim »ugovorom«, ako je bio upoznat zašto je ispušten dio obveza druge strane, te da li je istinit navod točl.II al.2. i što taj navod »pokriva«.

U postupku utvrđivanja činjenica Istražno povjerenstvo će upotrijebiti dokazala potrebna za utvrđivanje stanja stvari, kao što su podaci iz prethodnih dokumentacija, saznanja građana o predmetnom postupanju, nalazi vještaka, očevid i drugo, s posebnim naglaskom na učinjene promjene u provedbenom urbanističkom planu dijela Opatije.

Članak 4.

Istražno povjerenstvo dužno je u roku od 60 dana od dana imenovanja podnijeti izvještaj Gradskom vijeću s prijedlogom mjera koje po ocjeni Istražnog povjerenstva treba poduzeti.

Prije utvrđivanja izvještaja Istražno povjerenstvo dužno je svakoj osobi čiji se rad ili ponašanje ispituje, omogućiti očitovanje o činjenicama i okolnostima od utjecaja na donošenje odluka Istražnog povjerenstva.

Članak 5.

Istražno povjerenstvo radi na sjednicama, a o radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje predsjednik Istražnog povjerenstva i zapisničar.

Sjednice Istražnog povjerenstva su javne.

Članak 6.

Istražno povjerenstvo donosi zaključke većinom glasova, ukoliko je na sjednici nazočna većina članova.

Glasovanje na sjednici Istražnog povjerenstva je javno.

Član Istražnog povjerenstva čije se mišljenje razlikuje od mišljenja utvrđenog u izvješću Istražnog povjerenstva ima pravo zahtijevati da se u izvješću posebno navede njegovo mišljenje.

Članak 7.

Sjednice Istražnog povjerenstva saziva predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti, član povjerenstva kojeg odredi predsjednik.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-01/03-01/01

Ur. broj: 2156/01-01-03-2

Opatija, 29. svibnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Bruno Starčić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=30&mjesto=10006&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr