SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 14. Petak, 30. svibnja 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

Županija

32.

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine« broj 108/95 i 97/00), a uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01), Županijsko poglavarstvo je na 44. sjednici održanoj 15. svibnja 2003. godine, donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 7/99), članak 13. mijenja se i glasi:

»Lučko područje luke Cres sastoji se iz tri dijela: luke Cres, jugozapadnog dijela luke Cres (u daljnjem tekstu: »SW« lučko područje luke Cres) i južnog dijela (u daljnjem tekstu: »S« područje luke Cres), i utvrđuje se unutar granica:

a) kopneni dio:

- luka Cres - kopnene točke 1 i 6 su polazne za određivanje granice lučkog područja. Od točke 6 na obalnom rubu korijena zaštitnog gata granica ide obalnim kamenim pločnikom, kopnenim rubom bitava širine 2 metra sa lomovima u točkama 7,9,10,11 do 12 zatim obalnim rubom kamenog pločnika širine 3 metra do točke 13 gdje siječe obalni plato i ide do točke 14. Potom nastavlja uskim obalnim kamenim rubom širine 2 metra u lomovima preko točaka 15 i 16 te u produžetku na točku 17 na operativnoj obali. Od točke 17 koja je 4 metra udaljena od obalnog ruba polazi paralelno sa obalnim rubom do točke 18 na korijenu glavnog gata luke. Zatim granica ide u pravcu ruba gata korijenom do točke 19 gdje se spaja sa granicom brodogradilišta, te u produžetku pročelja zgrade brodogradilišta završava u točki 1.

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Cres i to: 5296 dio, 2652 dio, 2055 dio, 2056 dio, 2390 dio i 3773 dio.

- »SW« lučko područje luke Cres - kopnene točke A i E na obalnom rubu su polazne za određivanje kopnene granice lučkog područja. Od točke A na obalnom rubu ide proširenje granicom luke do točke 1 u pravcu (A-B) do granica obalnog kamenog pločnika širine 3,8 m, u duljini 36 m zahvaća mali kameni gat do točke 2, zatim nastavlja obalnim rubnim kamenim pločnikom širine 1 m u lomovima i krivinama do točke 3 (grotica).

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Cres i to: 5296 dio i 8628 dio.

- »S« lučko područje luke Cres - kopnene točke A i D na obalnom rubu su polazne za određivanje kopnene granice lučkog područja. Od točke A na obalnom rubu ide proširenje u točku 1 na betonski rub ceste širinom 1 m u pravcu (A-B), zatim granica ide istim rubom u pravcu i krivini do točke 2 na platou malog gata u produžetku pravca (C-D) i u istom pravcu završava u točki D (korijen gata).

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Cres i to: 8615, 8614 i 7848/1 dio i dijela kojeg nema na planu.

b) morski dio omeđen je točkama:

Rubne koordinate akvatorija luke Cres:

Y X

1. 5 453 784.80 4 979 468.30 spoj s kopnom

2. 5 453 809.00 4 979 411.00

3. 5 453 782.00 4 979 358.00

4. 5 453 681.00 4 979 409.00

5. 5 453 634.00 4 979 487.00

6. 5 453 634.70 4 979 530.30 spoj s kopnom

Rubne koordinate akvatorija »SW« lučkog područja luke Cres

Y X

A. 5 453 634.70 5 979 530.30 spoj s kopnom

B. 5 453 634.00 5 979 487.00

C. 5 453 571.00 5 979 421.00

D. 5 453 509.00 5 979 329.00

E. 5 453 570.00 5 979 355.00 spoj s kopnom

Rubne koordinate akvatorija »S« lučkog područja luke Cres

Y X

A. 5 454 065.70 4 979 219.00 spoj s kopnom

B. 5 453 995.00 4 979 174.00

C. 5 454 036.00 4 979 068.00

D. 5 454 102.00 4 979 090.00 spoj s kopnom

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/03-03/09

Ur. broj: 2170/01-92-01-03/10

Rijeka, 15. svibnja 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=30&mjesto=00001&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr