SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 14. Petak, 30. svibnja 2003.
OPĆINA BAŠKA
14

19.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00 pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 22. svibnja 2003. godine, donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja
u prostoru Općine Baška

Članak 1.

U Dvogodišnjem programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01 i 30/02) u točki. 2.2. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA, u podtočki 2.2.1. dodaje se novi stavak:

»- Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone 10 temeljem UPU-a naselja Baška.«

Članak 2.

Izmjena i dopuna Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Baška pohranit će se u pismohrani Općine Baška.

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Baška stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/8

Ur. broj: 2142-03-03-9

Baška, 22. svibnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Marijan Dekanić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=30&mjesto=10007&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr