SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 43. Utorak, 22. prosinca 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
96. Zaključak Urbroj: 2169-01-02/3-20-28
95. Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2021. godinu
94. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Raba za 2020. godinu
93. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba u 2021. godini
92. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak
91. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Raba za 2021. godinu
90. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2021. godini
89. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba
88. Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2021. godinu
87. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
86. Program utroška spomeničke rente za 2021. godinu
85. Program javnih potreba Grada Raba u sportu za 2021. godinu
84. Program javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2021. godinu
83. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
82. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
81. Odluka o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu
80. Plan razvojnih programa Grada Raba za 2021. godinu s Projekcijama za 2022. i 2023. godinu
79. Konsolidirani Proračun Grada Raba za 2021. godinu s Projekcijama za 2022. i 2023. godinu
78. Odluka o Izmjenama Odluke o naknadama troškova za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Raba
77. II. Izmjene Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2020. godinu
73. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica
72. Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj
71. Odluka o stavljanju van snage Odluke o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska-Dubašnica
70. Odluka o otpisu potraživanja Općine Malinska – Dubašnica
69. Odluka o beskamatnom zajmu iz državnog proračuna
68. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
67. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
66. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
65. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Malinska-Dubašnica u 2021. godini
64. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
63. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
62. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu i Projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu
61. III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
60. III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
59. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini
58. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
57. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
62. Ugovor o financiranju uređenja postojećeg pristupnog puta s komunalnom infrastrukturom
61. Izmjene Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Vrbnik u 2020. godini
60. II. Izmjene Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skrbi za 2020. godinu u Općini Vrbnik
59. II. Izmjene Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik u 2020. godini
58. II. Izmjene Godišnjeg Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik u 2020. godini
57. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Vrbnik u 2020. godini
56. II. Izmjene Plana razvojnih programa za 2020. godinu
55. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrbnik za 2020. godinu
54. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2021. godinu
53. Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
52. Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skrbi za 2021. godinu u Općini Vrbnik
51. Godišnji Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik u 2021. godini
50. Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Vrbnik u 2021. godini
49. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Vrbnik u 2021. godini
48. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
47. Godišnji Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik u 2021. godini
46. Plan razvojnih programa za 2021.-2023. godine
45. Proračun za 2021. i Projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu
1. Statut Turističke zajednice Općine Matulji

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr