SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 43. Utorak, 22. prosinca 2020.
GRAD RAB

78.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19) i članka 22. i 26. stavka 3. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 17. prosinca 2020. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama Odluke o naknadama troškova za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Raba

Članak 1.

U Odluci o naknadama troškova za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/15 i 10/20) članak 1. mijenja se i glasi:

„Vijećnik za svoj rad u Gradskom vijeću Grada Raba ima pravo na mjesečnu naknadu u visini od 1.875,00 kuna bruto.“.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

„Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Raba pripada mjesečna naknada u visini od 4.500,00 kuna bruto, a potpredsjednicima Gradskog vijeća mjesečna naknada u visini od po 2.625,00 kuna bruto.“.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 023-06/20-01/06

Ur. broj: 2169-01-02/3-20-10

Rab, 17. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2170&mjesto=51280&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr