SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 43. Utorak, 22. prosinca 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

65.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2020. godine donijelo je

PROGRAM

korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području
Općine Malinska-Dubašnica u 2021. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje 30% sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Planirani iznos sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru iznosi 55.000,00 kuna i namjenski će se utrošiti za:

Kapitalni projekt K302001 PROSTORNO PLANIRANJE, za izradu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica, te I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 400-08/20-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-13

Malinska, 16. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2170&mjesto=51511&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr