SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 43. Utorak, 22. prosinca 2020.
GRAD RAB

96.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 17. prosinca 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Ovlašćuje se Grad Rab, zastupan po gradonačelniku Nikoli Grguriću, kao osnivač - član Društva Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak društvo s ograničenom odgovornošću, na donošenje izmjena Društvenog ugovora navedenog Društva te ostale dokumentacije vezane uz provedbu izmjene Društvenog ugovora u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 023-06/20-01/06

Ur. broj: 2169-01-02/3-20-28

Rab, 17. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2170&mjesto=51280&odluka=96
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr