SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 43. Utorak, 22. prosinca 2020.
OPĆINA VRBNIK

48.

Na temelju članka 114.b.Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br.69/99,151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 132/12,157/13,152/14,44/17,90/18,32/20 i 62/20) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik,(„ Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 31/09, 33/09, 15/13 ,25/13, 2/18, 37/18, 17/20 i 32/20 ), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 16.prosinca 2020. godine donijelo je

PLAN

raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu ( u daljnjem tekstu Plan ) raspoređuju se sredstva spomeničke rente na aktivnosti za očuvanje materijalne i nematerijalne spomeničke baštine .

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Vrbnik za 2021.godinu u ukupnom iznosu od 8.000,00 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1.ovog članka, po aktivnostima utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 8 dana od dana objave.

Klasa: 400-01/20-01/70

Ur. broj: 2142-07-03-20-1

Vrbnik,16.prosinac 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2170&mjesto=51516&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr