SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 43. Utorak, 22. prosinca 2020.
OPĆINA VRBNIK

58.

Na temelju odredbi člana 67. stava 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 31/09, 33/09, 15/13 ,25/13, 2/18, 17/20 i 32/20 ), Općinsko vijeće Općine Vrbnik , na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2020. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA

gradnje komunalne infrastrukture
na području Općine Vrbnik u 2020. godini
("Službene novine PGŽ" br. 31/19 i 32/20)

Članak 1.

Ovim II. Izmjenama programa gradnje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određene su građevine komunalne infrastrukture koje će se:

- graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- graditi izvan građevinskog područja

- rekonstruirati

- uklanjati

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

1. Nerazvrstane ceste

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. Javna parkirališta

4. Javne garaže

5. Javne zelene površine

6. Građevine i uređaji javne namjene

7. Javna rasvjeta

8. Groblja i krematoriji na grobljima

9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Ove II. Izmjena Programa sadrže procjenu troškova gradnje određene komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sadržaj programa prikazan je u tablici:

 

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

U skladu sa sadržajem Programa prikazanim u članku 2. troškovi Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Vrbnik za 2020. godinu, a njima raspolaže Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

Ove II. Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-01/20-01/42

Ur. broj: 2142-07-03-20-2

Vrbnik,16. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2170&mjesto=51516&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr