SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 43. Utorak, 22. prosinca 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

64.

Temeljem stavka 7. i 8. članka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ('Narodne novine', broj 20/18, 115/18, 98/19) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2020. godine donijelo je

PROGRAM

korištenja sredstava ostvarenih od naknade
za promjenu namjene poljoprivrednog
zemljišta u 2021. godini

Članak 1.

Sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Malinska-Dubašnica prihod su državnog proračuna 70% i 30% Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Sredstva Općine Malinska-Dubašnica iz članka 1. ovog Programa namijenjena su isključivo za okrupnjavanje, navodnjavanje, privođenje funkciji i povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta.

Članak 3.

Proračunom Općine Malinska-Dubašnica u 2021. godini planiran je prihod od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu 150.000,00 kuna.

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ovog Programa u 2021. godini namjenski će se utrošiti kako slijedi:

Aktivnost A300401 AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI, za izradu projekta navodnjavanja polja Dubašnica u iznosu od 150.000,00 kn.

Članak 5.

Zadužuje se općinski načelnik za provedbu Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 400-08/20-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-12

Malinska, 16. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2170&mjesto=51511&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr