SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 43. Utorak, 22. prosinca 2020.
OPĆINA VRBNIK

49.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19), članka 42. Statuta Općine Vrbnik , („Službene novine“ Primorsko goranske županije broj 31/09, 33/09, 15/13,25/13, 2/18 ,37/18,17/20 i 32/20 ) Općinsko vijeće Općine Vrbnik , na sjednici održanoj 16.prosinca 2020. godine donijelo je

PROGRAM

korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na
području Općine Vrbnik u 2021. godini

članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje ostvarenih sredstava naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrbnik. Sredstva naknade koriste se namjenski za izradu prostornih planova i projektne dokumentacije kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom, te za poboljšanje infrastrukture nedovoljno opremljenih naselja.

Članak 2.

(1) Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiran je u Proračunu Općine Vrbnik za 2021. godinu u iznosu od 15.000,00 kn.

(2) Sredstva naknade utrošit će se za plaćanje dijela izrade projektne dokumentacije koja je planirana u posebnom dijelu proračuna u Programu 0109 Izrada projekata, za kapitalni projekt K010901 Izrada projektne dokumentacije , pozicija 128 - Izrada projekata prometnica, u iznosu od 15.000,00 kn.

Članak 3.

Nominalni iznos sredstava naknade u proračunskoj godini ovisi o broju i vrsti riješenih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrbnik.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupa na snagu 8 dana nakon objave.

Klasa: 400-01/20-01/66

Ur. broj: 2142-07-03-20-1

Vrbnik, 16.prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2170&mjesto=51516&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr