SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 43. Utorak, 22. prosinca 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

68.

Na osnovi članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 23. Statuta Općine („Službene novine Primorsko – goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici dana 16. prosinca 2020. godine, donijelo je

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Sredstva namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture iz prethodnog članka raspoređuju se kako slijedi:

Članak 3.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 6.150.000,00 kn.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine a objavit će se „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 400-08/20-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-16

Malinska, 16. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

 

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2170&mjesto=51511&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr